Επισκευή Κουφωμάτων Αλουμινίου

Ζητήστε προσφορά για επισκευή σε κούφωμα αλουμινίου, ρολλό, παντζούρι, σήτα, τζάμι ή εργασίες τοποθέτησης που αφορούν κιγκλιδώματα ασφαλείας, πύρους ασφαλείας ή άλλη εργασία που αφορά κουφώματα αλουμινίου.

  ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

  Εργασίες επισκευής κουφωμάτων:

  ΡΟΛΛΑ - ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ

  Εργασίες επισκευής ρολλών και παντζουριών:

  ΣΗΤΕΣ

  Εργασίες για επισκευή σήτας:

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  Διάφορες εργασίες:

  ΣΕ ΠΟΣΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

  Επιλέξτε σε πόσα κουφώματα θα γίνουν παρεμβάσεις:


  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Συμπληρώστε όλα τα πεδία που ακολουθούν:

  Πού θα γίνουν οι εργασίες επισκευής:

  Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του ιστοτόπου alufix.gr στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR) αντιμετωπίζουμε όλα τα δεδομένα που πρόκειται να υποβάλετε στη φόρμα ως απόρρητα.

  Καθ' όλη τη διαδικασία που έπεται της υποβολής της φόρμας, διαφυλάττουμε τα προσωπικά δεδομένα σας (α. ονοματεπώνυμο, β. αριθμός τηλεφώνου, γ. email, δ. διεύθυνση όπου θα γίνουν οι εργασίες) και τι αφορούν οι εργασίες και τα προϊόντα που ζητάτε (ε. κατηγορίες εργασιών και προϊόντων, στ. περιγραφή εργασιών και προϊόντων ή περαιτέρω παρατηρήσεις που γράψατε) και τα χειριζόμαστε με φειδώ. Για να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα για τα οποία ενδιαφέρεστε, η επιχείρηση επισκευής και πώλησης κουφωμάτων αλουμινίου που συνεργάζεται με τον ιστότοπό μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο email ή το κινητό που συμπληρώσατε στη φόρμα.

  Διατηρείτε το δικαίωμα να μας ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων που υποβάλατε στη φόρμα εφόσον το έχουμε διατηρήσει. Επίσης, διατηρείτε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε οριστικά κάθε αντίγραφο που έχουμε τηρήσει. Διευκρινίζουμε πως, στην περίπτωση που τα δεδομένα έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών επισκευής και πώλησης κουφωμάτων αλουμινίου, αρχειοθετούνται ανεξάρτητα από τον ιστότοπο alufix.gr στην επιχείρηση που σας παρείχε υπηρεσίες και προϊόντα.